【GVG-534】喜欢 *** 的小太君 波木遥(波木はるか)作品新番车牌

【GVG-534】喜欢 *** 的小太君 波木遥(波木はるか)作品新番车牌

肠风下血不药良方∶火漆三钱研细末,以豆腐皮分包作三十包,白滚水送下,至重三九种心痛神方考∶用火漆一味,烧灰存性,每服一钱,送下即愈。内容:治耳内肿烂胀痛救生苦海∶用多年船篷箬烧灰存性,加冰片少许,研细吹入。

吴秀峰用以涂小儿疖,愈后脱疤不长发,用此捣涂立生。第香气恶烈,触鼻令头痛,须熏后停一、二日方可卧宿。

 尝有一丐,因受暑热,逐致小便不通,每月一发,发至二、三日后,茎痛如割,至不可忍,屡投缳祈死,人以狮油少许投之,片刻即通,奏效之速,无逾于此。大抵不必论其色,总以含之不耗,投水不没,雨中焚之能爆者良。

至其功用并未之及焉,今依广志补之。心部药队\〔补心猛将〕内容:〔害〕虽能补血,长于行血。

性凉,解肌热,散风火及阳明风热疹。六淫者,风寒暑湿燥火之六气也。

一曰细,细者脉状细小如线主诸虚之病也。附∶治箭镞不出方家宝方∶用陈年腌肉,去皮,取红活美好者,同其肥细切锉浓,将末及人所退爪甲为末,共为研细,拌入所锉肉内,再为匀锉,令其合一,浓傅箭镞周遭,约一饭顷,其镞即自迸脱,竟有迸至二、三尺远者。

Leave a Reply